Elsäkerhet (EBR)

Elsäkerhet (EBR)

Sedan 40 år tillbaka har begreppet EBR (ElByggnadsRationalisering) varit ett av elnätsföretagens viktigaste verktyg. Genom bred samverkan inom elnätssidan har hela branschen elnätsföretagen, entreprenörer och konsulter – utarbetat branschstandards för att konstruera, bygga, underhålla och utveckla elnäten i Sverige. Besparingen för branschen genom att gemensamt hitta den bästa lösningen uppskattas årligen till minst en miljard kronor.