Våra kurser

Vi erbjuder kurser inom följande områden

ADR (Farligt gods)

Om du vill transportera farligt gods över värdeberäknad mängd så krävs det ett så kallat ”ADR-intyg”. För explosiva och radioaktiva transporter, samt för tanktransporter så krävs en tilläggsutbildning

Läs mer

APV, Arbete på väg

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar på eller vid större statliga vägar där Trafikverket är väghållare.

Läs mer

Elsäkerhet (EBR)

Genom bred samverkan inom elnätssidan har hela branschen elnätsföretagen, entreprenörer och konsulter utarbetat branschstandards för att konstruera, bygga, underhålla och utveckla elnäten i Sverige.

Läs mer

Säkerhet

Några kurser som vi erbjuder inom säkerhet är Första hjälpen, Heta arbeten, Liftutbildning, Säkra lyft m.m.

Läs mer

Truck och maskin

Truckar och maskiner används på många arbetsplatser runt om i Sverige. Förarnas kunskap är viktig för att öka säkerheten, förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna ute på arbetsplatserna.

Läs mer

YKB, Yrkeskompetensbevis

Syftet med fortbildningen är att uppdatera de viktigaste kunskaperna som behövs för att utöva yrket. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

Läs mer

E-Learning

Många gånger har företagare svårt att undvara flera dagars utebliven produktion. Med oss som e-learning partner har du en stabil utbildare för dina deltagare.

Läs mer