APV, Arbete på väg

APV, Arbete på väg

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar på eller vid större statliga vägar där Trafikverket är väghållare.