Säkerhetsrådgivning

Säkerhetsrådgivning

Verksamheter som transporterar, lastar, lossar eller överlämnar farligt gods till någon annan för transport, ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att under verksamhetsledningens ansvar verka för att farligt gods avsänds och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden och att skador i samband med transporterna förebyggs.

Därutöver har säkerhetsrådgivaren särskilt ansvar för bl.a. olycksrapportering och att upprätta en årsrapport om verksamheten rörande farligt gods.

Anmäl ditt intresse genom att ringa eller maila oss. Kontaktuppgifter hittar du här.