YKB, Yrkeskompetensbevis

YKB, Yrkeskompetensbevis

Syftet med fortbildningen är att uppdatera de viktigaste kunskaperna som behövs för att utöva yrket. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

Efter att du har genomgått fortbildningen utfärdar Transportstyrelsen ett yrkeskompetensbevis. Du behöver inte avlägga något prov i samband med fortbildningen.

Kursen kan genomföras under 1 vecka, men kan även delas upp i max 5 delkurser som ska omfatta minst 7 timmar nettotid, dvs. den tid som avsätts till raster läggs på utbildningstiden. Alla delkurser skall vara genomförda före 10 september 2016.

Förare som kör lastbil i utlandet kan behöva sitt yrkeskompetensbevis tidigare då en del länder inför kravet tidigare än Sverige.