YKB – Fortbildning, Delkurs 3

YKB – Fortbildning, Delkurs 3

Delkurs 3, Lagar och regler

Syftet med fortbildningen är att uppdatera de viktigaste kunskaperna som behövs för att utöva yrket. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Efter att du har genomgått fortbildningen utfärdar Transportstyrelsen ett yrkeskompetensbevis. Du behöver inte avlägga något prov i samband med fortbildningen. Kursen kan genomföras under 1 vecka, men kan även delas upp i max 5 delkurser som ska omfatta minst 7 timmar nettotid, dvs. den tid som avsätts till raster läggs på utbildningstiden. Alla delkurser skall vara genomförda före 10 september 2016. Förare som kör lastbil i utlandet kan behöva sitt yrkeskompetensbevis tidigare då en del länder inför kravet tidigare än Sverige. Mål: Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna regler för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för gods och transporter.

Utbildningens längd: 1 Dag