Om oss

Om oss

ADR Center är ett modernt utbildnings- och tjänsteföretag med stor kunskap. Vi sysslar i huvudsak med ADR, YKB och APV men har i övrigt ett brett utbud av branschutbildningar.

Ett genomgående tema i våra utbildningar är arbetsmiljö och säkerhet.

Vi erbjuder även säkerhetsrådgivning för transport av farligt gods.

Vi erbjuder både öppna och företagsanpassade utbildningar.

Kontakta oss för vidare information om du har frågor angående säkerhetsrådgivning eller om utbildningar.