APV – Arbete på väg, Nivå 1 & 2

APV – Arbete på väg, Nivå 1 & 2

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar på eller vid större statliga vägar där Trafikverket är väghållare.

Nivå 1: Avser kompetenskrav för all personal som ska utföra arbete på vägar där Trafikverket är väghållare

Inga förkunskaper krävs

Nivå 2: Avser kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon. Nivå 2 utbildningen ger efter godkänt kunskapstest behörighet rätt att utrusta och utmärka sitt eget fordon. Den ger också kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för sig själv och sina kollegor, men även god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar arbetsområdet.

Nivå 2 har som förhandskrav Nivå 1

Vi på ADR-Center väljer att utföra dessa 2 utbildningar tillsammans.

Utbildningens längd 1 dag

Se aktuella kurser