Arbete på väg, Nivå 3 A

Arbete på väg, Nivå 3 A

På varje vägarbetsplats där Trafikverket är väghållare, skall det finnas en person som är utbildad och ansvarig för vägarbetsplatsens utmärkning. Den utmärkningsansvarige ska ha god kunskap i regler som berör vägarbetsplatser som Vägmärkeskungörelsen, Transportstyrelsens olika regler om vägmärken, Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3. Likartade kunskaps- och utbildningskrav gäller även de som i någon form i övrigt är involverade i vägarbetsplatsens säkerhet, t ex projektörer, projektledare, byggledare, platschefer, arbetsledare samt personer som ingår i Bas P och Bas U organisationer som ska ha utbildning i Nivå 3A samt personer som handhar personal vid tillståndsgivna arbeten. Kraven framgår av Trafikverkets beslut om kompetenskrav för arbete på väg (TRVK Apv 2012:86) samt hur en vägarbetsplats ska organiseras mm i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3.

Se aktuella kurser