Kontroll före idrifttagning

Kontroll före idrifttagning

Är du beredd att möte kraven i nya elsäkerhetslagen?
Vi erbjuder en kurs i KFI anpassat till ditt egenkontrollprogram.
Den här kursen är för dig som behöver uppdatera dina kunskaper efter den nya elsäkerhetslagen. Vi repeterar starkströmsföreskrifterna, går igenom viktiga punkter från elinstallationsreglerna och övar praktiska moment i KFI – Kontroll före idrifttagning. Vi ger tips för hur du tar fram ditt egna egenkontrollprogram och visar exempel.

Se aktuella kurser