ESA-14, Repetitionsutbildning

ESA-14, Repetitionsutbildning

ESA är elsäkerhetsanvisningar som omfattar alla typer av elektriska anläggningar

Genom att arbeta efter ESA följer elbranschen arbetsmiljölagen och branschens gemensamma tolkning av Svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar, SS-EN 50110.

I ESA är ESA Industri, ESA installation och ESA Parallella ledningar samt arbetsmetoderna Arbete utan spänning, Arbete när spänning samt Arbete med spänning inarbetade.

Utbildningens längd : 1 Dag

Förkunskaper: ESA-05 eller ESA-14 Grund

Se aktuella kurser