ESA Vattenvägar

ESA Vattenvägar

ESA Vattenvägar, Vattenkraftens säkerhetsanvisningar har tillkommit för att man på ett säkert sätt ska kunna utföra ett arbete eller åtgärder i och invid vattenvägar, samt på avställd rörlig anläggningsdel, nära rörlig anläggningsdel eller på rörlig anläggningsdel. Alla som deltar i arbete ska medverka för åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

En omarbetning och revidering har gjorts för att harmonisera med ESA 14. Omarbetningen innebär bland annat en del förändrade och tillkommande funktioner samt ett ökat fokus på riskhantering samt inarbetning av de nya begrepp som etablerats i ESA 14. Publikationen har strukturerats om för att bättre möta branschens önskemål.

I anvisningen är arbetsmetoderna Arbete i och invid vattenvägar, Arbete på avställd rörlig anläggningsdel, Arbete nära rörlig anläggningsdel samt Arbete på rörlig anläggningsdel beskrivna.