ESA Röjning i ledningsgata-skog- ESA-Röj:15

ESA Röjning i ledningsgata-skog- ESA-Röj:15

Denna utbildning ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar genom att tillämpa de branschframtagna starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna.

ESA Röjning är en fristående anvisning till instruerad personal för röjning i ledningsgata.