Skötsel av elanläggningar, (arbetsföreskrifterna)

Skötsel av elanläggningar, (arbetsföreskrifterna)

Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar är ett riskfyllt arbete. För att optimera personsäkerheten är kunskaper i föreskrifter och gällande standarder obligatoriska och ska hållas uppdaterade. Du får kunskaper i förskrifterna för elsäkerhet vid arbete och standarden SS-EN50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar. Dessutom berör vi innehavarens kontroll av elanläggning och varselmärkning.

Se aktuella kurser