Elsäkerhet ( EBR)

Sedan 40 år tillbaka har begreppet EBR (ElByggnadsRationalisering) varit ett av elnätsföretagens viktigaste verktyg. Genom bred samverkan inom elnätssidan har hela branschen – elnätsföretagen, entreprenörer och konsulter – utarbetat branschstandards för att konstruera, bygga, underhålla och utveckla elnäten i Sverige. Besparingen för branschen – genom att gemensamt hitta den bästa lösningen – uppskattas årligen till minst en miljard kronor.

 

Skötsel av elanläggningar , (arbetsföreskrifterna)

Ditt företag:
Ditt namn:
Din adress:
Ditt postnummer:
Din postort:
Din e-postadress:
Ditt telefonnummer:
Lägg till de deltagare som du vill anmäla till kursen.
Lägg till deltagare

Beställ produkt

Ditt företag:
Ditt namn:
Din adress:
Ditt postnummer:
Din postort:
Din e-postadress:
Ditt telefonnummer:
Antal produkter: