Truck

Truck

Truckar och maskiner används på många arbetsplatser runt om i Sverige. Förarnas kunskap är viktig för att öka säkerheten, minska antalet personskador, förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna ute på arbetsplatserna.

Arbetet som truck- och maskinförare styrs av arbetsmiljölagen. Där regleras vad arbetsgivare och skyddsansvariga på ett företag måste göra för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS,  talar om vad lagarna säger när det gäller hur man arbetar. Föreskrifterna tas fram tillsammans med arbetsmarknadens parter och uppdateras regelbundet.

Följ länkarna nedan för att läsa mer om Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning

AFS 2006:5 Användning av truckar

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Kollektivavtal

Flera branscher har i sina kollektivavtal skrivit in vilka utbildningskrav som gäller för arbete med truckar och/eller maskiner. Inom transportavtalet finns särskilda krav på förare av truck, hjullastare (gods och anläggning), grävmaskin/grävlastare, väghyvel, teleskoplastare, fordonsmonterad kran, mobilkran och betongpump.

Det kan också finnas krav på på förare inom andra avtalsområden och därför ska man alltid kontrollera detta i aktuellt kollektivavtal.

Se aktuella kurser