Ställningsbyggnad/Allmän utbildning (2-9 Meter)

Ställningsbyggnad/Allmän utbildning (2-9 Meter)

Alla som uppför, river eller väsentligt förändrar byggnadsställning ha fått viss utbildning/information (enl AFS 2013:4). För intyg krävs godkänt resultat på det kompetensprov som kursen avslutas med. För ställningar med en arbetshöjd 2–9 meter krävs allmän utbildning.

Förkunskaper: Krav finns på deltagarnas förkunskaper. Deltagarna ska dels ha erfarenhet av ställnings¬byggnad, dels ha sakkunskaper. Deltagarna kommer i god tid före kursstart att få fastställd dokumentation som de också ska vara förtrogna med vid kursstarten.