Liftutbildning/Mobil Arbetsplattform

Liftutbildning/Mobil Arbetsplattform

Arbete på hög höjd är ett riskmoment i all verksamhet. Oavsett om arbetet utförs ofta eller någon enstaka gång är det alltid lika viktig att det genomförs på ett säkert sätt – främst för personalens skull, förstås, men även för att minska risken för kostsamma skador på gods och inventarier. Vår utbildning för användare av mobila arbetsplattformar ger personalen kunskap att optimera säkerheten och minimera olycksrisken. Dessutom bidrar utbildade anställda, som är säkra och trygga i sina roller, till att öka effektiviteten och produktiviteten i din materialhantering. Utbildningen genomförs enligt liftläroplanen LLP och enligt den internationella standarden SS-ISO 18878:2004. Utbildningen är ett krav enligt SS-ISO18878:2004

Se aktuella kurser