Säkrare Lyft

Det är en utvidgad utbildning för dig som vill arbeta i en säkrare miljö när du ska lastkoppla.

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att du känner dig trygg när du ska ut och arbeta som lastkopplare eller signalman. Den första delen av utbildningen består av självstudier på din dator, padda eller mobiltelefon, och avslutas med ett prov i samband med den praktiska delen.  Du som elev genomför utbildningen på jobbet under lugna stunder eller på väg till eller ifrån arbetet om det passar. Det gör du upp med din arbetsgivare. Den tid vi tar av dig är tiden för praktik

På praktiken träffar du din instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet. Därefter gör du den praktiska delen. Du kommer då att gå igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, lyfttabeller, kommunikation och kopplingar som därefter avslutas med ett praktiskt prov.

Det är en utvidgad utbildning för dig som vill arbeta i en säkrare miljö när du ska lastkoppla.

Handhavandet av kranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Lastkopplaren samarbetar med kranföraren och måste därför väljas med omsorg och ges en grundläggande utbildning i lasthantering (lastkoppling, teckengivning/signalering, samordning). I vår utbildning går vi även igenom en del grundfakta på kranarna.
Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för lastkopplare och signalmän:

  • Kranens arbetsområde
  • Olika kranar
  • Mekanismer och säkerhetsutrustning
  • Lyftredskapens egenskaper och utförande
  • Belastningstabeller
  • Lastkoppling
  • Signalering för signalman

Vi fokuserar på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Du blir utmanad genom hela utbildningen.