ADR – Klass 1, Grundutbildning

ADR – Klass 1, Grundutbildning

Om du vill transportera farligt gods över värdeberäknad mängd så krävs det ett så kallat “ADR-intyg”.  För explosiva och radioaktiva transporter, samt för tanktransporter så krävs en tilläggsutbildning för varje enskild del.  Alla våra utbildningar sker efter godkända utbildningsplaner och avslutas med MSB:s examination för förare.

För att kunna delta i en tilläggsutbildning, tex. tanktransport så krävs det att man först har deltagit i en grundutbildning styckegods och klarat examinationen med godkänt resultat.

Denna utbildning riktar sig till dig som transporterar explosiva ämnen.

Förkunskaper: ADR-Grundutbildning