Travers

Travers

Ungefär 80 procent av alla traversolyckor är användarrelaterade. Med rätt kunskap kan denna siffra minskas avsevärt. Vår traversutbildning vänder sig till användare av travers, telfrar och pelarkranar, men passar även för andra typer av lyft och lastkoppling, exempelvis paketeringsarbete med vakuumlyft. Under utbildningen går vi igenom de vanligaste lastkopplingarna och beskriver säker användning och vilken typ av kontroll som föraren ska genomföra. Utbildningen genomförs enligt SS-ISO 9926-1 och uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6.