Nödlägesutbildning

Nödlägesutbildning

Enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap. §4 så skall ägaren eller utövaren ha en beredskapsplan för hur personalen skall agera i händelse av en olycka.

Se aktuella kurser