Första Hjälpen, L-ABC & Vuxen HLR

Första Hjälpen, L-ABC & Vuxen HLR

I den här utbildningen lär vi ut hur man ger första hjälpen & HLR då någon råkat ut för en olycka eller blivit akut sjuk. Utbildningen ger dig grundläggande kunskap, handlingsberedskap och trygghet och följer Arbetsmiljöverkets krav och rekommendationer i AFS 1999:7 Första hjälpen