Minikran < 10 tonmeter & säkra lyft

Denna utbildning är för er som inte har säkra lyft sedan tidigare. Denna utbildning måste du ha för att få köra minikranen överhuvudtaget.

Denna utbildning erbjuder självstudier på teoridelen via din dator eller mobiltelefon. Denna del utför ni elever på jobbet vid lugna stunder eller på väg till eller ifrån arbetet om det passar. Det gör ni upp med er arbetsgivare. Den tiden vi tar av er är tiden för praktik. Sedan träffar ni er instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet för er. Därefter gör ni den praktiska delen. Ni kommer då att gå igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, uppställning och körning av kranen som därefter avslutas med ett praktisk körprov.                    Ni gör också en praktisk del på Säkra lyft. Där lär vi oss att hantera lyftredskapen. Vi övar kopplingar, riskbedömning, lyfttabeller och allmän säkerhet. Den här utbildningen ger minikransoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande minikranarna upp till 10 tonmeter och som producerats enligt EN 13000 (Standard för Lyftkranar – Mobilkranar) samt att lastkoppla och agera signalman.  Hela denna utbildning sker i enlighet med Swedish Rentals läroplan.  Denna läroplan omfattar de minimikrav på utbildning som erfordras för operatörer av minikranar upp till 10 tonmeter.