Minikran < 10 tonmeter

Minikran < 10 tonmeter

Denna utbildning erbjuder självstudier på teoridelen via din dator eller mobiltelefon. Denna del utför ni elever på jobbet vid lugna stunder eller på väg till eller ifrån arbetet om det passar. Det gör ni upp med er arbetsgivare. Den tiden vi tar av er är tiden för praktik. Sedan träffar ni er instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet för er. Därefter gör ni den praktiska delen. Ni kommer då att gå igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, uppställning och körning av kranen som därefter avslutas med ett praktisk körprov.                        OBS! För att gå denna utbildning krävs att ni har säkra lyft. Det finns en utbildning där denna utbildning är inkluderad.

Den här utbildningen ger minikransoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande minikranarna upp till 10 tonmeter och som producerats enligt EN 13000 (Standard för Lyftkranar – Mobilkranar) samt att lastkoppla och agera signalman.

Denna utbildning är för er som redan har säkra lyft. Denna utbildning måste du ha för att få köra kranen. Denna utbildning finns även med säkra lyft. Ta med intyg för säkra lyft. Detta ska uppvisas för instruktören.