ADR – Styckegods, Repetitionsutbildning

ADR – Styckegods, Repetitionsutbildning

Om du vill transportera farligt gods över värdeberäknad mängd så krävs det ett så kallat ”ADR-intyg”. För explosiva och radioaktiva transporter, samt för tanktransporter så krävs en tilläggsutbildning för varje enskild del. Alla våra utbildningar sker efter godkända utbildningsplaner och avslutas med MSB:s examination för förare.

Repetitionsutbildningen kan uppdateras 1 år innan förfallodatum, utan att man förlorar giltighetstid.

Utbildningens längd 2 dagar

Förkunskaper: Giltig ADR-Grundutbildning