YKB – Fortbildning, Delkurs 2

Delkurs 2, Godstransporter

Syftet med fortbildningen är att uppdatera de viktigaste kunskaperna som behövs för att utöva yrket. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Efter att du har genomgått fortbildningen utfärdar Transportstyrelsen ett yrkeskompetensbevis. Du behöver inte avlägga något prov i samband med fortbildningen.   Kursen kan genomföras under 1 vecka, men kan även delas upp i max 5 delkurser som ska omfatta minst 7 timmar nettotid, dvs. den tid som avsätts till raster läggs på utbildningstiden.  Alla delkurser skall vara genomförda före 10 september 2016.  Förare som kör lastbil i utlandet kan behöva sitt yrkeskompetensbevis tidigare då en del länder inför kravet tidigare än Sverige.

Mål: Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring och känna till de vilkor som gäller för lagliga transporter.

Utbildningens längd: 1 Dag

Se aktuella kurser
Datum Plats  
2018-09-13 - 2018-09-13 Piteå Boka

YKB – Fortbildning, Delkurs 2

Ditt företag:
Ditt namn:
Din adress:
Ditt postnummer:
Din postort:
Din e-postadress:
Ditt telefonnummer:
Lägg till de deltagare som du vill anmäla till kursen.
Lägg till deltagare

Beställ produkt

Ditt företag:
Ditt namn:
Din adress:
Ditt postnummer:
Din postort:
Din e-postadress:
Ditt telefonnummer:
Antal produkter: