Ställningsbyggnad / Allmän utbildning (2-9 Meter )

Alla som uppför, river eller väsentligt förändrar byggnadsställning ha fått viss utbildning/information (enl AFS 2013:4). För intyg krävs godkänt resultat på det kompetensprov som kursen avslutas med. För ställningar med en arbetshöjd 2–9 meter krävs allmän utbildning.

 

Förkunskaper: Krav finns på deltagarnas förkunskaper. Deltagarna ska dels ha erfarenhet av ställnings¬byggnad, dels ha sakkunskaper. Deltagarna kommer i god tid före kursstart att få fastställd dokumentation som de också ska vara förtrogna med vid kursstarten.

Se aktuella kurser

Ställningsbyggnad / Allmän utbildning (2-9 Meter )

Ditt företag:
Ditt namn:
Din adress:
Ditt postnummer:
Din postort:
Din e-postadress:
Ditt telefonnummer:
Lägg till de deltagare som du vill anmäla till kursen.
Lägg till deltagare

Beställ produkt

Ditt företag:
Ditt namn:
Din adress:
Ditt postnummer:
Din postort:
Din e-postadress:
Ditt telefonnummer:
Antal produkter: