Nödlägesutbildning

Enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap. §4 så skall ägaren eller utövaren ha en beredskapsplan för hur personalen skall agera i händelse av en olycka.

Se aktuella kurser

Nödlägesutbildning

Ditt företag:
Ditt namn:
Din adress:
Ditt postnummer:
Din postort:
Din e-postadress:
Ditt telefonnummer:
Lägg till de deltagare som du vill anmäla till kursen.
Lägg till deltagare

Beställ produkt

Ditt företag:
Ditt namn:
Din adress:
Ditt postnummer:
Din postort:
Din e-postadress:
Ditt telefonnummer:
Antal produkter: