NYA EXAMINATIONSRUTINER FÖR ADR-FÖRARE

NYA EXAMINATIONSRUTINER FÖR ADR-FÖRARE

Nu är det mindre än ett år kvar tills MSB förändrar förfarandet för examination av ADR-förare. Från 1 september 2018 ska föraren skriva prov hos Trafikverket istället för i direkt anslutning till utbildningstillfället.

Bokning och prov

Ändringarna påverkar inte själva ADR-utbildningarna, de kommer att genomföras på samma sätt som idag. Skillnaden blir att själva provet görs vid annat tillfälle och vid Trafikverkets förarprovskontor. Föraren kommer själv att boka och betala provtillfället alt. provtillfällena i bokningsportalen på Trafikverkets webbplats. Det kommer troligen bli 73 platser spridda över hela landet som kommer att erbjuda ADR-prov.

Frågor och svar

MSB har lagt upp en sida på webben med de vanligaste frågorna om det nya examinationssystemet. Denna kommer att uppdateras med nya frågor kontinuerligt. För att komma till FAQ:n klicka på denna länk:

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Transport-av-farligt-gods/Utbildning/Forarutbildning/Fragor-och-svar-om-examination-av-ADR-forare/

NYA EXAMINATIONSRUTINER FÖR ADR-FÖRARE

Ditt företag:
Ditt namn:
Din adress:
Ditt postnummer:
Din postort:
Din e-postadress:
Ditt telefonnummer:
Lägg till de deltagare som du vill anmäla till kursen.
Lägg till deltagare

Beställ produkt

Ditt företag:
Ditt namn:
Din adress:
Ditt postnummer:
Din postort:
Din e-postadress:
Ditt telefonnummer:
Antal produkter: