Servicearbete på väg

Utbildningen vänder sig mot de som arbetar med servicearbete på väg, tex. bärgningspersonal, däckreparatörer, maskinmekaniker, förare av fordonsförare av slamsugningsfordon, renhållningsfordon samt andra som arbetar med service av något slag i vägmiljö.

Utbildningen innehåller bla. Arbetsmiljöverkets nya krav om TMA-fordon vid servicearbeten på väg och behandlar bla Arbetsmiljöverkets krav (AML, Kapitel 3,  §3) om arbetsgivarens skyldighet att utbilda personal i de arbeten som de ska utföra. Innehållet riktar sig i första hand mot säkerhet i arbetet och de risker på väg som föreligger med passerande fordonstrafik.

Se aktuella kurser

Servicearbete på väg

Ditt företag:
Ditt namn:
Din adress:
Ditt postnummer:
Din postort:
Din e-postadress:
Ditt telefonnummer:
Lägg till de deltagare som du vill anmäla till kursen.
Lägg till deltagare

Beställ produkt

Ditt företag:
Ditt namn:
Din adress:
Ditt postnummer:
Din postort:
Din e-postadress:
Ditt telefonnummer:
Antal produkter: