ADR – Styckegods, Repetitionsutbildning

Om du vill transportera farligt gods över värdeberäknad mängd så krävs det ett så kallat ”ADR-intyg”.  För explosiva och radioaktiva transporter, samt för tanktransporter så krävs en tilläggsutbildning för varje enskild del.  Alla våra utbildningar sker efter godkända utbildningsplaner och avslutas med MSB:s examination för förare.

Repetitionsutbildningen kan uppdateras 1 år innan förfallodatum, utan att man förlorar giltighetstid.

Utbildningens längd 2 dagar

Förkunskaper:  Giltig ADR-Grundutbildning

Se aktuella kurser

ADR – Styckegods, Repetitionsutbildning

Ditt företag:
Ditt namn:
Din adress:
Ditt postnummer:
Din postort:
Din e-postadress:
Ditt telefonnummer:
Lägg till de deltagare som du vill anmäla till kursen.
Lägg till deltagare

Beställ produkt

Ditt företag:
Ditt namn:
Din adress:
Ditt postnummer:
Din postort:
Din e-postadress:
Ditt telefonnummer:
Antal produkter: