Våra kurser

ADR ( Farligt gods)

Om du vill transportera farligt gods över värdeberäknad mängd så krävs det ett så kallat ”ADR-intyg”. För explosiva och radioaktiva transporter, samt för tanktransporter så krävs en tilläggsutbildning för varje enskild del. Alla våra utbildningar sker efter godkända utbildningsplaner och…

Läs mer

APV , Arbete på väg

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar på eller vid större statliga vägar där Trafikverket är väghållare.

Läs mer

Elsäkerhet ( EBR)

Sedan 40 år tillbaka har begreppet EBR (ElByggnadsRationalisering) varit ett av elnätsföretagens viktigaste verktyg. Genom bred samverkan inom elnätssidan har hela branschen – elnätsföretagen, entreprenörer och konsulter – utarbetat branschstandards för att konstruera, bygga, underhålla och utveckla elnäten i Sverige.…

Läs mer

Truck och maskin

Truckar och maskiner används på många arbetsplatser runt om i Sverige. Förarnas kunskap är viktig för att öka säkerheten, minska antalet personskador, förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna ute på arbetsplatserna.

Läs mer

YKB , Yrkeskompetensbevis

Syftet med fortbildningen är att uppdatera de viktigaste kunskaperna som behövs för att utöva yrket. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Efter att du har genomgått fortbildningen utfärdar Transportstyrelsen ett yrkeskompetensbevis. Du behöver inte avlägga något prov…

Läs mer